Prin Dispoziția Președintelui nr. 202 din 16.02.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 23 februarie 2017, ora 09:00. Ordinea de zi a ședinței ordinare din 23 februarie 2017:

 

 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală

3. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Pietroasele – Breaza – Năeni – Fințești – DN 1B, județul Buzău”, promovat spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală

4. Completarea Programului de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2017

5. Stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în 2017 la Spitalul Județean de Urgență Buzău

6. Stabilirea costului mediu lunar în perioada noiembrie-decembrie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecție specială în două unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Aprobarea capacităților de furnizare de servicii sociale în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

8. Aprobarea strcturii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2017-2018

9. Exprimarea acordului Consiliului Județean Buzău privind înființarea internatelor școlare cu cantină în structura Liceului tehnologic special pentru copii cu deficiențe auditive Buzău și Liceului special pentru deficienți de vedere Buzău pentru anul școlar 2017-2018

10. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Centrul Francofon și Institutul Francez din România

11. Însușirea Planului strategic pentru anul 2017 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

12. Modificarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău

13. Aprobarea arondării localităților din județul Buzău pe serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor – formă actualizată

14. Aprobarea formei actualizate a Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău în anul 2017

15. Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în anul 2017

16. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

17. Aprobarea modificării organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău

18. Aprobarea modificării unor posturi din statul de funcții al Muzeului Județean Buzău

19. Aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău

20. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 36/1999 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău

21. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Smeeni – Maxenu – Țintești – Pogonele – Frasinu fermă și retur, operatorului de transport rutier SC ENVIENT SRL

22. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău – Merei și retur, operatorului de transport rutier SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC

 II. RAPOARTE:

1. Activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2016

2. Transparența decizională conform Legii nr. 52/2003 în anul 2016 la nivelul Consiliului Județean Buzău

3. Accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 în anul 2016

(actualizat la 17.02.2017)

Be the first to comment

Leave a Reply