Prin Dispoziția Președintelui nr.401/20.10.2016, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară joi, 27 octombrie 2016, ora 09:00.

 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 octombrie 2016:

1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul III 2016 pe cele două secțiuni

2. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2016

3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al teatrului ”George Ciprian” Buzău

6. Rectificarea a IV-a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău

8. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2016 și Sărbătorilor de iarnă

9. Aprobarea Metodologiei de alocare și plată a sumelor aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport și materiale cultural-sportive, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru o categorie de copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale din unitățile de învățământ special

10. Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect tehnic, precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – etapa I – Modernizare și extindere bloc operator, strada Stadionului nr.7, județul Buzău”, finanțată din fonduri proprii Județului Buzău (Consiliului Județean Buzău)

11. Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Eco Buzău 2009”

12. Primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat

13. Desemnarea reprezentantului Județului Buzău și a înlocuitorilor acestuia în adunările generale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară la care unitatea administrativ-teritorială – Județul Buzău este membru fondator/asociat

14. Numirea Consiliului director al Fundației ”COMMUNITAS BUZĂU”

15. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din statul de funcții al Camerei Agricole Județene Buzău

16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău

17. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul Județean Buzău

18. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Teatrul ”George Ciprian” Buzău

19. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău

20. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Buzău – formă actualizată

21. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene ”Vasile Voiculescu” Buzău – formă actualizată

22. Modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2016 pentru aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și British Council

23. Aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.48/25 februarie 2016

24. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 011, Buzău Autogara Sud – Movila Banului, operatorului de transport SC TRANSRODICA SRL

25. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 074, Buzău Autogara XXL – Haleș, operatorului de transport SC FAM INVEST SRL

26. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru traseul județean cod 131, Nehoiu – Buzău Autogara XXL, operatorului de transport SC GANEA TRANSCOM SRL

27. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Livada Mare – Rm. Sărat și retur, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL

28. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Berca – Buzău și retur, operatorului de transport SC DRENICOM SRL

29. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Vintilă Vodă – Buzău și retur, operatorului de transport SC ADI TRANS SRL

30. Modificarea contractului de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău

31. Modificarea statului de funcții al SC ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply