De Ziua Pământului, statele lumii au semnat Acordul Istoric privind Schimbările Climatice

Cristiana Pașca Palmer: ”acordul semnat astăzi la New York, cu ocazia Zilei Pământului, este o angajare puternică și fără precedent, a tuturor națiunilor lumii, de a lupta pentru combaterea cauzelor și efectelor schimbărilor climatice, din ce în ce mai intens resimțite în ultimii 10 ani.” Astăzi, 22 aprilie 2016, peste 155 de state au semnat la New York Acordul privind schimbările climatice al cărui obiectiv principal este limitarea creșterii temperaturii globale la cel mult 2 grade Celsius. Acordul a fost negociat și agreat la nivel mondial, în cadrul Conferinței Internaționale privind schimbările climatice de la Paris, din 12 decembrie 2015.

 România a fost reprezentată la reuniunea statelor lumii, pentru semnarea în cadru oficial a Acordului de la Paris, de o delegație condusă de ministrul Mediului Cristiana Pașca Palmer: ”Momentul de astăzi este unul cu adevărat istoric. Statele lumii și-au asumat oficial un obiectiv comun: limitarea creșterii temperaturii medii globale la cel mult 2 grade Celsius, pentru a evita peste tot în lume fenomene tot mai periculoase generate de schimbările climei. Acordul pe care l-am semnat astăzi este răspunsul comunității internaționale la scenariile științifice, care avertizează de o bună perioadă de timp că temperatura medie globală poate ajunge la creșteri de 3,7 și 4,8 grade Celsius până în anul 2100, în lipsa unor intervenții gândite la nivel mondial”, spune Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Textul Acordului de Paris semnat astăzi la New York este rezultatul unui amplu proces de negociere între statele lumii și impune obligații juridice tuturor Părților. Conform documentului, toate statele trebuie să întreprindă măsuri naționale pentru atingerea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, țările dezvoltate trebuie să adopte obiective ale reducerilor de emisii poluante care să acopere întreaga economie, în timp ce țările în curs de dezvoltare trebuie să continue să-și îmbunătățească eforturile în lupta împotriva încălzirii globale, în funcție de situația lor națională. „România a susținut de la început adoptarea unui acord internațional ambițios și echitabil care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și aplicabil tuturor Părților. Acordul semnat astăzi reflectă interesele țării noastre. Țara noastră contribuie la aceste obiective mondiale prin angajamentele pe care și le-a asumat alături de statele UE pentru reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030”, a mai spus Cristiana Pașca PALMER. Printre elementele cheie ale Acordului se numără: • obiectivul celor 2 grade Celsius, prin raport la epoca preindustrială, care impune reducerea drastica a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), dar și măsuri de economisire a energiei și investiții în energiile regenerabile; • continuarea eforturilor pentru a limita această creștere până la 1,5 grade Celsius; • o viziune de transformare care să permită dezvoltarea de economii cu emisii reduse de carbon, în contextul unei dezvoltări durabile și de eradicare a sărăciei; • un ciclu de revizuire a angajamentelor la fiecare 5 ani, care asigură ambiția și durabilitatea acordului; • un proces de evaluare la nivel global a progresului înregistrat, în atingerea țintelor asumate; • cooperarea statelor în domenii precum sistemele de avertizare timpurie, pregătirea pentru situații de urgență și de asigurare a riscurilor; • alte prevederi importante se referă la responsabilități clare de monitorizare și raportare, dar și un angajament al statelor dezvoltate de a mobiliza surse de finanțare pentru statele în curs de dezvoltare, transferul de tehnologie și creșterea capacității acestor state de a se adapta la schimbările climatice. „Schimbările climatice sunt provocarea cheie a epocii noastre. Acestea au depășit de mult granița problematicii de mediu și s-au transformat în amenințări sociale și economice. Economia mondială a suferit pagube însemnate pe fundalul manifestărilor tot mai periculoase ale schimbărilor climei: doar în 2014 economia globală a înregistrat pierderi de 300 de miliarde de dolari, față de 2300 de miliarde de dolari, pagube cumulate în ultimii 40 de ani. Prin urmare, vorbim despre un fenomen ireversibil, de proporții globale. Astăzi, comunitatea internațională a dat un semnal clar investitorilor, mediului de afaceri și factorilor de decizie: tranziția globală către economia cu emisii reduse de carbon este calea viitorului și șansa limitării acestui fenomen”, a mai punctat Cristiana Pașca PALMER. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply