Cristiana Pașca Palmer, la deschiderea lucrărilor celei de-a XXI-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

 ”România susține, ca obiectiv principal la această conferință, atingerea ţintei de 2 grade Celsius. Considerăm că un rezultat favorabil al COP21 trebuie să includă adoptarea unui nou acord internaţional în domeniul schimbărilor climatice. Este de preferat ca acesta să se regăsească sub forma unui Protocol la UNFCCC, cu valoare legală obligatorie”, a declarat ministrul Cristiana Pașca Palmer. Miza principală a conferinţei, care se va desfăşura la Paris, în perioada 30 noiembrie – 11 decembrie, o reprezintă adoptarea unui nou acord internaţional în domeniul schimbărilor climatice, care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic şi aplicabil tuturor statelor începând cu 1 ianuarie 2021.

 Noul acord internaţional în domeniul schimbărilor climatice ar urma să încorporeze un set de reguli ambiţioase şi obligatorii privind reduceri cuantificabile a emisiilor de gaze cu efect de seră şi să fie în linie cu ultimele descoperiri ştiinţifice şi tehnologice. 

 

Be the first to comment

Leave a Reply