Investiții de 560.012.970 lei în acest an la Ministerul Apelor și Pădurilor

Ministerul Apelor și Pădurilor a recepționat, prin Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), în 2018, lucrări în valoare totală de 560.012.970 lei, acestea reprezentând 253,43 de kilometri de lucrări. Astfel, s-au recepționat 114,449 km de amenajări de albie, 98,107 km de consolidări de mal și 40,874 km de diguri. Lucrările care au fost finanțate de la bugetul de stat au  valoarea de 375.685.810 lei, cele din surse proprii ale ANAR au valoarea de 72.215.900 lei și iar cele din împrumut extern(BDCE ), 112.111.260 lei.

Comparativ cu anul în curs, în 2017 Ministerul Apelor și Pădurilor a recepționat lucrări cu o valoare totală de 298.047.000 lei, care au reprezentat 197,06 km de amenajări, consolidări și diguri(82,004 km de amenajări de albii, 73,922 km de consolidări și 41,13 km de diguri).

Lucrările care au fost finanțate de la bugetul de stat, în 2017,  au avut valoarea de 267.518.240 lei, iar cele din surse proprii ale ANAR, 30.528.760 lei.

Astfel, în 2018, se constată o creștere cu 87,9% a valorii totale a lucrărilor recepționate, comparativ cu anul precedent. De asemenea, în 2018, a crescut cu 40,4% procentul lucrărilor recepționate care au fost finanțate de la bugetul de stat, iar finanțarea lucrărilor provenită din surse proprii ANAR a crescut cu 135,5%.

Pentru finalizarea celor 96 de obiective, în acest an fost alocați 191.042.040 lei, comparativ cu 2017 când, pentru finalizarea celor 37 de lucrări, au fost alocați 14.914.000 lei. Procentual, finanțarea din acest an a obiectivelor recepționate a înregistrat o creștere de 1181%(respectiv de 12 ori mai mult comparativ cu 2017).

Poate fi remarcat faptul că în cadrul proiectului Amenajare râu Cracău, la Slobozia, în județul Neamț, lucrarea a prevăzut și execuția a două poduri, iar albia acestui curs de apă a fost deviată pe o lungime de peste 5.000 de metri.

Un alt fapt deosebit este realizarea a trei subtraversări, în cadrul proiectului Amenajare râu Vișeu, aval confluența râu Vaser, în Vișeu de Sus, Maramureș.

Situația pe Administrațiile Bazinale de Apă se prezintă astfel:

ABA Crișuri

În 2018 – Valoarea lucrărilor recepționate pentru obiective finanțate din bugetul de stat a fost de 65.012.640 lei. Aceste lucrări au constat în realizarea protecției digului de pe malul stâng al râului Crișul Negru împotriva infiltrațiilor în zona localității Zerind – Iermata Neagra (județul Arad), acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb (jud. Hunedoara), amenajare Valea Mides, confluența Beliu – sat Secaci ( jud. Arad), amenajare Valea Bucureşci (Jud. Hunedoara), amenajarea și reabilitarea ecologică a râului Crișul Repede.

În ceea ce privește lucrările finanțate din surse proprii ale ANAR, ABA Crișuri a recepționat  lucrări în valoare de 12.735.000 lei. Acestea au constat în apărări de mal pe valea Bucuresci la Criscior, recalibrarea albiei și zid de sprijin pe valea Poicu (Loc. Ciucea), protejarea împotriva inundațiilor pe valea Bratcuta Km 114-119, lucrări pentru înlaturarea calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018 (județul Hunedoara), precum și amenajarea Văii Sighisoara (județul Arad).

ABA Mureș

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 10.657.000 lei. Aceste lucrări au constat în regularizare și consolidare pârâu Cricău, la Cricău, (județul Alba) și regularizare și consolidare Valea Țelna, (județul Alba).

În același timp, lucrările finanțate din împrumut BDCE, respectiv punerea în siguranță și îndiguire cunete lac pe o distantă de 1,04 km la Acumularea Mihoești au avut o valoare recepționată de 73.775.800 lei.

Tot în 2018 ABA Mureș a recepționat lucrări finanțate din surse proprii ale ANAR în valoare de 9.543.000 lei, constând în dig de închidere carosabil pentru acces și protecție de mal în localitatea Sorlita, intravilan Campeni (jud.Alba), regularizare și consolidare pârâu Cricău, la Cricău (jud.Alba) și regularizare și îndiguire pârâul Carbunarilor, intravilan, localitate Vânători, (jud.Mureș).

ABA Someș Tisa

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 13.569.460 lei, constând în lucrări de consolidare mal (eroziune mal drept) – 350 ml la Vișeul de Jos și, în Maramureș 169 m dig de remeti, 570 m dig la Teceu, consolidare de mal 835 m la Teceu, 2000 m canal colector și 3 subtraversari.

În 2017, ABA Someș Tisa a avut o valoare recepționată a lucrărilor de 38.977.100 lei.

De menționat este faptul că, în 2018, ABA Someș Tisa a recepționat și lucrări finanțate din  surse proprii ale ANAR, în valoare de 6.053.050 lei pentru amenajare râu Vișeu etapa II, Regularizarea râu Budac în localitatea Ragla, județul Bistrița-Năsăud, Amenajare râu Vișeu aval confluența râu Vaser în localitatea Viseu de Sus, județul Maramureș și Amenajare râu Zalău, județul Sălaj.

ABA Banat

 În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 19.012.940 lei. Aceste lucrări au constat în consolidarea și reprofilarea canalului de descarcare Bega-Timiș (pe sectorul Topolovăț – confluența râu Timiș, jud. Timiș) și regularizarea pârâului Bucosnita (la Bucosnita), a pârâului Golet (la Golet) și a pârâului Slatina (la Slatina) Timiș, (județ Caraș Severin).

În 2017 ABA Banat a recepționat lucrări din fonduri de la bugetul de stat în valoare de 8.028.000 lei.

Anul acesta ABA Banat a recepționat lucrări finanțate din surse proprii ale ANAR în valoare de 4.255.410 lei constând în amenajarea pârâului Valea Domanului în municipiul Reșița (jud.Caraș-Severin), închidere linie de apărare mal stâng al râului Sasa la Poieni, (județul Timiș), reprofilare râu Bega și afluenți, (județul Timiș) și consolidarea de mal drept al râului Bega, (județul Timiș).

ABA Jiu:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 442.000 lei, constând în lucrări pentru regularizare și îndiguire a râului Gilort la Novaci, pârâu Măceșu, (județul Gorj). Din fonduri proprii ale ANAR s-au recepționat lucrări în valoare totală de 3.850.000 lei(3,850.00 mii lei) pentru aducerea la clasa de importanță a digurilor de pe râul Jiu pe sectorul Târgu Jiu – Dragutesti (Judetul Dolj) și regularizare râu Amaradia, pe tronsonul Bustuchin -Melinești (judetul Gorj).

În 2017 ABA Jiu a recepționat doar lucrări finanțate din bugetul de stat, valoarea acestora fiind de 95.370.810 lei.

ABA Olt:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 26.730.200 lei, iar valoarea lucrărilor din surse proprii ale ANAR s-a ridicat la 8.465.380 lei.

Printre lucrările finanțate din fonduri de la buget se numără amenajarea pentru combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Negru și bazinul hidrografic Olt, județele Covasna, Harghita și Brașov, “Ob.3 – “Amenajare râu Olt și afluenți, amonte confluența râu Negru, jud. Harghita și Covasna “Subobiect : “Reprofilare și protecție albie minoră a pârâului Madaras”, reabilitare dig apărare pe râul Olt la Comana (județul Brașov), regularizare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod (județul Brașov), regularizare pârâu Tărlung la Teliu (județul Brașov), apărare mal Timișul Sec în Brașov (județul Brașov), îndiguire râu Râul Negru și afluenți, (județul Covasna), regularizare pârâu Cașin, sector Ruseni – Sânzieni (județul Covasna), îndiguire pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș (județul Covasna), îndiguire pârâu Dobârlău (județ Covasna), regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni -Horezu – Popești, amenajare Pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni (județul Vâlcea), amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu (județul Vâlcea), amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu (județul Vâlcea), combaterea inundațiilor pe râul Olt și afluenți (județul Covasna).

Lucrările finanțate din surse proprii ANAR, la nivelul ABA Olt, constau în refacerea lucrărilor hidrotehnice pe pârâul Olănești la  Vlădești – Priporu (jud. Valcea), îndiguire pârâu Urșani la Horezu (județul Vâlcea), regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești (județul Vâlcea), decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni (județul Vâlcea), regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjaliu (județul Vâlcea), consolidare albie minoră a pârâului Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari (județul Vâlcea) și amenajarea pârâului Valea Plopilor, comuna Vaideeni (județul Vâlcea).

În 2017, ABA Olt a recepționat doar o lucrare finanțată din bugetul de stat – Regularizarea pârâului Hința la Govora (jud. Vâlcea), în valoare de 5.511.920 lei și, din surse proprii ale ANAR, lucrări în valoare de 3.526.360 lei.

ABA Argeș-Vedea:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 41.168.110 lei, constând în amenajarea râului Argeș pentru apararare împotriva inundațiilor în zona localității Popa – Nae Gaiseni (județul Giurgiu), regularizare și  îndiguire a pârâului Câinelui, localitatea Siliștea Gumești (județul Teleorman), amenajarea  râului  Dâmbovița în Municipiul București (tronson II- Pod Chiajna- Pod C.F. Chiajna),  mărirea  gradului  de  siguranță în exploatare  a acumulării Pecineagu (județul  Argeș), regularizare râu Cotmeana la Lunca Corbului și a pârâului Vârtej afluent al râului Cotmeana în localitatea Babana(județul Argeș), precum și amenajarea albiei pârâului Valea Copacilor, în zona localității Costești (județul Argeș).

Tot în 2018 ABA Argeș Vedea a recepționat lucrări finanțate din surse proprii ale ANAR în valoare de 6.895.660 lei constând în amenajarea râului Argeș, aval de acumularea Pitești, mal drept, în zona cartierului Prundu Mic (judetul Argeș) precum și extindere și reparație -Regularizare Valea Draghici (județul Argeș).

Anul trecut, în 2017, ABA Argeș Vedea a avut trei recepții de lucrări finanțate de la bugetul de stat, în valoare de  34.346.620 lei și două recepții pentru lucrări finanțate din fonduri proprii ale ANAR, în valoare de  407.970 lei.

ABA Buzău – Ialomița:

 În anul 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 58.146.440 lei constând în amenajare și regularizare a pârâului Ialomicioara II, în zona comunei Runcu (județul Dâmbovița), punerea în siguranță a barajului Iezer (județul Călărași), recalibrarea și consolidarea albiei râului Balaneasa, sector pod rutier din localitatea Parscov-confluența râu Buzau, (jud. Buzau), regularizare râu Saratel și afluenți în dreptul localităților Berca, Scortoasa, Canesti Chiliile (jud. Buzau), regularizare și consolidare de mal a pârâului Matita în comuna Podenii Noi (jud. Prahova), precum și refacere rambleu mal stâng al canalului evacuator, județul Ialomița – Etapa I.

Din surse proprii ale ANAR a fost finanțată, anul acesta, lucrarea de refacere a rambleului mal stâng canal evacuator, județul Ialomița – Etapa II, în valoare de 4.657.000 lei.

Anul trecut, în 2017, ABA Buzău – Ialomița a avut o recepție de lucrări finanțate de la bugetul de stat, în valoare de 9.606.780 lei.

ABA Siret:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 140.947.020 lei reprezentând recepția a 23 de obiective dar și o lucrare finanțată din împrumult BDCE, în valoare de 14.292.810 lei.

Din surse prorpii ale ANAR a fost finanțată recepția pentru aparare de mal râu Siret în zona amonte a stațiilor de măsurare a debitelor DESWAT-WATMAN și stația hidrometrică Siret, (jud. Suceava), în valoare de 2.654.410 lei.

În 2017 ABA Siret a recepționat,  patru lucrări finanțate cu fonduri de la Bugetul de stat în valoare totală de 75.677.010 lei dar și trei lucrări finanțate din surse proprii ale ANAR , în valoare de 1.201.650 lei.

ABA Prut – Bârlad:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din bugetul de stat a fost de 13.107.000 lei, constând în Amenajare râu Siret în localitatea Șendreni (judetul Galați), etapa I + etapa II, amenajare râu Siret în localitatea Serbestii Vechi (județul Galați), apărare de mal râu Prut, comuna Hudești (judetul Botoșani).

În 2017 valoarea lucrărilor finanțate de la bugetul de stat a fost de  15.786.000 lei.

ABA Dobrogea – Litoral:

În 2018 valoarea lucrărilor finanțate din împrumut BDCE a fost de 24.042.650 lei constând în alimentare cu apa a localităților Ceatalchioi, Partizani, Gorgova, Caraorman Patlageanca, Periprava si Tudor Vladimirescu din Delta Dunarii (jud Tulcea), precum și reconstrucția ecologică în Complexul Roșu-Puiu din Delta Dunării privind îmbunătățirea regimului hidrologic și refacerea potențialului piscicol (jud.Tulcea).

Be the first to comment

Leave a Reply