Prin Dispoziția nr.360 /2018 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință de îndată miercuri, 12.12.2018, ora 10:00.

DISPOZIŢIE   Nr. 360 privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău în şedinţă 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art.94 alin.(4) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :
Art.1. Convocarea de îndată a  Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă, MIERCURI, 12 DECEMBRIE 2018, ORA 10:00.
Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu proiectul de hotărâre privind repartizarea integrală în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor a sumei de 3.575.449,01 lei din majorarea fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală din impozitul pe venit, pe ordinea de zi.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.
BUZĂU, 10 DECEMBRIE 2018 PREŞEDINTE, PETRE-EMANOIL NEAGU                                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Be the first to comment

Leave a Reply