Suprafaţa de păduri virgine si cvasivirgine a depăsit, în prezent, 21.000 de hectare, iar un total de 44.000 de ha de pădure beneficiază de un regim de protecţie strictă, în România

Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România, publicat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor, are înscrisă, la data de 24 octombrie 2018, o suprafață de 5.898,92 hectare de păduri virgine și 15.192,6 ha păduri cvasivirgine.
În ultimii doi ani au fost introduse în catalog 3.330 de hectare de păduri virgine și 4.867 de hectare de păduri cvasivirgine, iar în următoarele luni această suprafață, conform estimărilor făcute de amenajamentele silvice și de studiile de identificare,se va majora cu circa 4.000 de hectare.
Prima ediție a Catalogului, cea din 6 decembrie 2016, cuprindea o suprafaţă totală de 2.569 de hectare de păduri virgine şi 10.325 de hectare de păduri cvasivirgine. Prin compararea valorilor se poate observa că în ultimii doi ani a existat o atenție constantă și s-au făcut eforturi pentru a completa baza de date care cuprinde pădurile virgine și cvasivirgine din România. Măsura are ca scop crearea cadrului necesar protejării corespunzătoare a acestor valori naturale.
Conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România reprezintă o prioritate pentru Ministerul Apelor și Pădurilor. În acest sens, la nivelul autorității de stat s-au făcut pași importanți în vederea finalizării procesului de identificare și cartare a pădurilor virgine/cvasivirgine din România precum și în direcția includerii pădurilor calificate în Catalogul Național.
Înțelegând importanța finalizării procesului de identificare a pădurilor virgine și cavsivirgine din România, Ministerul Apelor și Pădurilor lucrează la finalizarea caietului de sarcini pentru contractarea unor lucrări de identificare a altor suprafețe de păduri, forma finală a acestuia fiind dezbătută în cadrul unui grup de lucru în care vor fi invitați să participe specialiști relevanți în problematica pădurilor virgine. Suma alocată, în cuantum de peste 2,5 milioane de lei, provine din Fondul de mediu și este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2016.
Totodată, Ministerul Apelor și Pădurilor și-a exprimat public intenția de a fi într-un parteneriat permanent, pe aceasta temă, cu societatea civilă. În acest sens, a fost semnat un parteneriat cu WWF DCP România, document prin care Ministerul Apelor și Pădurilor și-a asumat public o serie de măsuri care vin în întâmpinarea eforturilor de finalizare a procesului de identificare a tuturor pădurilor virgine și cvasivirgine din România. Menționăm faptul că Ministerul Apelor și Pădurilor este deschis în continuare acestor tipuri de colaborări cu alte entități care și-au propus ca obiect de activitate protejarea pădurilor.
Astfel, pentru prima dată, ministerul a creat posibilitatea prezentării publicului și în format geografic, a situației pădurilor virgine incluse în catalogul național. Distribuția acestor păduri va putea fi urmărită de cei interesați pe site-ul Ministerului Apelor şi Pădurilor.
Forma prezentată este un prim draft care va fi actualizat periodic luând în calcul și noile suprafețe care vor fi incluse în catalogul național.
Tot în cadrul protocolului, au fost susținute consultări publice la nivelul gărzilor forestiere, în vederea analizării situației pădurilor virgine din fiecare zonă, la care au fost invitați să participe toți factorii interesați (administratori de păduri și arii protejate, autorități, ONG-uri, reprezentanți a instituțiilor de învățământ).
La consultările publice au participat peste 80 de factori interesați, datele obținute în cadrul întâlnirilor fiind centralizate, în vederea protejării acestor păduri în procesul de avizare a lucrărilor de exploatare. Astfel, se asigură un regim de protecție pentru aceste păduri până la finalizarea studiilor de fundamentare necesare introducerii lor în Catalogul Național.
Până în prezent,în catalogul național, sunt introduse peste 21.000 de hectare de pădure, pe lângă acestea, alte 17.000 de hectare de pădure (care nu sunt incluse încă în catalogul național), fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
Peste 4.000 de hectare de păduri sunt deja avizate în amenajamentele silvice și vor fi incluse, în curând, în Catalogul Național. În baza consultărilor publice finalizate, alte 23.000 de hectare sunt în diferite faze de avizare la autoritățile din teritoriu.
În toate aceste suprafețe, lucrările silvice sunt oprite, iar 44.000 de hectare de pădure beneficiază deja de un regim de protecție strictă.
România se poate mândri cu o tradiţie în ceea ce priveşte grija faţă de pădurile naturale în care omul nu a intervenit definiția dată de prof. P. Antonescu în anul 1908 fiind aceea de „monument natural”. În anul 1906, în Bucovina, au început demersurile pentru constituirea Rezervației Codrul Secular Slătioara, pe o suprafață de 671,11 ha, ca fiind o „pădure neatinsă de topor“. Astăzi, Codrii Seculari de la Slătioara sunt înscrişi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, urmând a fi introduși și în Catalog ca pădure virgină.
Legislația din România permite tuturor factorilor cu adevarat interesați de pădurile virgine și cvasivirgine din România să introducă în Catalogul Național pădurile identificate de aceștia, în baza elaborării unor studii de fundamentare, în conformitate cu OM 2525/2016. O serie de ONG-uri au introdus deja astfel de păduri în Catalogul Național.

Direcția de Comunicare și Resurse Umane

Be the first to comment

Leave a Reply