Consilierii județeni sunt convocați în ședință de urgență

Prin Dispoziția Președintelui nr. 239 din 16.03.2017, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară,
joi, 23 martie 2017, ora 09:00.PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:
1. Rectificarea definitivă a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016;
2. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;
3. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
4. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;
5. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
6. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;
7. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri și cheltuieli pe 2016 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

8. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
9. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;
10. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
11. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Muzeului judeţean Buzău;
12. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
13. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiiului Buzău;
14. Rectificarea definitivă a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;
15. Aprobarea utilizării in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu aI judeţului Buzău rezultat la incheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2016;
16. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2017;
17. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;
18. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
19. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău pe anul 2017;
20. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
21. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;
22. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;
23. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

24. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;
25. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Muzeului Judeţean Buzău;
26. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
27. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2017;
28. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
29. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şl poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şl respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2017;
30. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Judeţului Buzău în anul 2017;
31. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău cu calitatea de partenerin acţiuni şi manifestări de interes judeţean;
32. Aprobarea alocării sumelor destinate finanţării activităţilor de performanţă a structurilor sportive locale participante la competiţlile naţionale şi/sau internaţionale în anul bugetar 2017;
33. Aprobarea finanţării fazelor naţionale a unor olimpiade şcolare organizate în Judeţul Buzău precum şi a proiectului educaţional „Provocări In educaţia secolului XXI”;
34. Stabilirea costului mediu lunar în perioada ianuarie-februarie 2017 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială in două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
35. Aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul Judeţului Buzău asociaţiilor şi fundaţiiior române cu personalitate juridică, care infiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998 – formă actualizată;
36. Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Buzău – formă actualizată pentru anul 2017•

37. Completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judetului Buzău;
38. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de specialitate din statul de funcţii al Direcţiel Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Buzău;
39. Validarea Dispoziţiei nr. 236/2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău;
40. Validarea Dispoziţiei nr. 238/2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău,
41. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
42. Aprobarea majorării capitalului social subscris şi vărsat de Judeţui Buzău la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
43. Atribuirea licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 051, Buzău Autogara XXL Lopătari, operatorului de transport SC Grup Atyc SRL;
44. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul S’irbeşti (comuna Vintilă Vodă) Buzău şi retur operatorului de transport rutier
SC Trans Expert Slănic 94 SRL;
45. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău Frasinu fermă şi retur operatorului de transport SC Envient SRL;

(publicat la 16.03.201

Be the first to comment

Leave a Reply