Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 16 mai 2024, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.148 din 13.05.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 16 mai 2024, ora 10:00.
Proiect de hotărâre nr. 116/2024 pentru: «Aprobarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județea de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” în cadrul Programului Sănătate, Apelul PS/324/PS_P4/OP4/RSO4.5/PS_P4_RSO4.5_A8 Continuarea investițiilor pentru structurile care utilizează fluide medicale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul spitalelor publice din sistemul sanitar de stat finanțate prin POIM 2014-2020 – operațiuni etapizate (etapa II)»