Ioan Deneș a participat la cea de-a XIII-a sesiune a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile

Protecția și gestionarea durabilă a resurselor forestiere sunt obiective strategice ale României, a spus ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș , în cadrul celei de-a XIII-a sesiuni a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile. În perioada 7-11 mai 2018 a avut loc, la New York, cea de-a XIII-a sesiune a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile, în cadrul căreia temele de discuții au fost axate pe dialogul politic privind prioritățile tematice și operaționale, acțiunile prioritare și nevoile de resurse, cu implicarea și schimbul de experiență între membrii Forumului și alte părți interesate. La Forum, România a fost reprezentată de o delegație condusă de ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș . Pentru prima oară de la organizarea acestui forum, a fost organizată o Masă Rotundă Ministerială în cadrul căreia s-au dezbătut soluțiile necesare pentru accelerarea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Masa Rotundă Ministerială a debutat cu un discurs-cheie și a continuat cu discuții interactive între reprezentanții statelor participante, prilej cu care ministrul Ioan Deneș a avut o primă intervenție. „Protecția și gestionarea durabilă a resurselor forestiere sunt obiective strategice ale politicii statului român. (…) Gestionarea durabilă a pădurilor va oferi beneficii economice, sociale, culturale și de mediu generațiilor actuale și viitoare”, le-a spus ministru Ioan Deneș participanților, printre altele, în prima zi a lucrărilor. De asemenea, ministrul Apelor și Pădurilor a avut o altă intervenție în a treia zi Forumului, în sesiunea „Monitorizare, evaluare și raportare”. Demnitarul român a precizat că acțiunile de monitorizare și evaluare sunt demersuri importante pentru punerea în aplicare a Planului Strategic al ONU privind pădurile și a subliniat faptul că, prin utilizarea Evaluării Globale a Resurselor Forestiere realizată de către FAO, se poate preveni duplicarea raportărilor. Totodată, ministrul Ioan Deneș a exprimat susținerea atât a promovării coerenței și a sinergiei între toate inițiativele de raportare internaționale, cât și a poziției UE privind formatul rapoartelor naționale voluntare. „Acest format ar trebui să faciliteze elaborarea de concluzii și analize pe baza informațiilor furnizate și să sprijine deciziile politice la nivel național și nternațional, care să conducă la implementarea unui management durabil al pădurilor”, a mai spus demnitarul român. În marja celei de-a 13-a sesiuni a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile, ministrul Ioan Deneș , însoțit de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, au avut o întâlnire bilaterală cu ministrul slovac al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Gabriela Matečná. Temele de discuție au vizat prioritățile celor două state în domeniul pădurilor, precum și acțiunile întreprinse în vederea gestionării durabile a fondului forestier. La finalul discuțiilor, ministrul român i-a înmânat omologului său slovac un tablou filatelic cu o serie de timbre care reprezintă simboluri definitorii pentru România, lucrare dedicată Centenarului. Participarea delegației României la cea de-a XIII-a sesiuni a Forumului Națiunilor Unite privind Pădurile este importantă și în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, când urmează să fie organizată cea de-a XIV-a sesiune a Forumului Națiunilor Unite privind pădurile.

Be the first to comment

Leave a Reply