Poluare pe râul Mureș, în zona Termocentralei Iernut

În data de 13.04.2018 s-a produs un incident constând în deversări de produse petroliere (ulei mineral de transformator), în râul Mureș, în zona Termocentralei Iernut, se arată într-un comunicat emis de Garda Națională de Mediu. Din verificările efectuate în teren, respectiv la gura de evacuare nr. 2 a apelor colectate din rețeaua de drenaj, în râul Mureș, s-a constatat prezența urmelor de deversări a unor produse petroliere, fiind identificate pelicule de ulei dispersate pe cursul de apă. În prezența reprezentanților SNGN Romgaz SA, s-a dispus de către echipa de comisari montarea imediată a unor baraje absorbante în jurul gurii de evacuare, în vederea reținerii unor eventuale scurgeri ulterioare de orice fel.

Ulterior, echipa de control a GNM însoțită de reprezentanți ai Apelor Române – Administrația Bazinală Mureș s-a deplasat în localitățile din aval a râului Mureș, Luduș, Chețani și Gheja. În aceste localități a fost identificată prezența peliculelor de ulei până la confluența râului Mureș cu râul Arieș. Pe tot parcursul verificărilor din teren și a deplasărilor în localități au fost contactate autoritățile competențe în vederea intervenirii pentru stoparea deplasării peliculelor de ulei, împreună cu reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Române și ISU:
– s-a instalat, un baraj absorbant de 80 m lățime, în zona localității Teiuș;
– sunt în curs de realizare baraje absorbante, în aval la Șibot, în zona bacului, cu o lățime de 120 metri liniari;
– se va instala un alt baraj absorbant de 200 m liniari, în amonte de barajul Mintia, în zona captării;
– va fi instalat un baraj de 300 m liniari și la Bătuța, județul Arad, lângă Săvârșîn.
– în zonele în care viteză apei va permite (amonte baraj Mintia), vor fi folosite skimmere pentru colectarea uleiului mineral.
Din cauza debitului mare al râului Mureș (cca 180 mc/s), instalarea barajelor absorbante și menținerea lor în poziție este dificilă.

La SNGN ROMGAZ SA Sucursala de producție a Energiei Electrice Iernut, a fost reluată acțiunea de verificări la gura de evacuare nr. 2 în râul Mureș, constatându-se efectuarea unor lucrări de golire a canalului, fiind evacuate controlat cantități nesemnificative de resturi de produse petroliere. Acestea au fost reținute ca urmare a suplimentării barajelor absorbante din jurul gurii de evacuare, colectate și stocate în recipienți din material plastic. Ulterior s-au luat măsuri preventive și de evitare a eventualelor deversări prin astuparea etanșă a gurii de evacuare și săparea cu excavatorul până la conducta, spălarea și golirea integrală prin vidanjarea acesteia.
Din declarațiile reprezentanților SNGN ROMGAZ SA Iernut, cantitatea estimată deversată este de 1 mc emulsie (amestec de apă și ulei mineral de transformator – de tip MOL Turbine 32K și MOL Turbine 46K).
Pe parcursul verificărilor în teren nu s-au identificat mortalități piscicole sau alte prejudicii din punct de vedere a protecției mediului.
După obținerea rezultatelor probelor de apă, efectuate de ABA Mureș ca urmare a prelevării acestora, Comisariatul Județean Mureș al GNM va continua controlul în vederea finalizării acestuia prin încheierea notei de constatare și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției.
GNM va acționa preventiv colaborând în permanentă cu reprezentanți ai ISU, ai Apelor Române și împreună cu Prefecturile Alba și Hunedoara vor fi identificate soluții de intervenție și monitorizare a situației.

Be the first to comment

Leave a Reply