Ședinţă extraordinară la C.L.M. Buzău

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
extraordinară pentru joi, 03 august 2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în
sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada
Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv „Sport Club
Municipal Gloria Buzău”;
2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al
Municipiului Buzău cu Asociaţia Club Rotary Buzău în vederea realizării în
comun a proiectului de interes public local “Centru ştiinţific destinat apropierii
elevilor şi tinerilor buzoieni de ştiinţele exacte şi tehnologiile moderne;”
3. – alte probleme ale activităţii curente.
Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă
publică a prevederilor prezentei dispoziţii.
P R I M A R,
Constantin Toma
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIUL
Roxelana Radu

Be the first to comment

Leave a Reply