COMUNICAT DE PRESĂ

Inspectoratul Școlar Județean Buzău organizează, în data de 13.04.2017, ora 10,00, la Liceul Tehnologic ,,Costin Nenițescu” Buzău (str. Transilvaniei, nr. 134), ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Buzău ( C.L.D.P.S.)
La ședință, va fi prezent și domnul Florin Mărginean, coordonator regional pentru învățământul profesional și tehnic , regiunea de Dezvoltare Regională de Sud-Est.
Pe ordinea de zi, se înscrie:
Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, în vederea întocmirii Planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018.
Calendarul acțiunilor pentru promovarea învățământului dual și stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 se realizează conform graficului:
10-13 aprilie 2017 – Inspectoratele școlare promovează învățământul dual prin organizarea unei ședințe a CLDPS, cu participarea lărgită din partea conducerilor unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional și tehnic și a operatorilor economici interesați.
19 aprilie 2017 – Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare, anexă la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual.
20 aprilie 2017 – CNDIPT centralizează, la nivel național, regional și județean, solicitările operatorilor economici și transmit către inspectoratele școlare și unitățile administrativ- teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea, situația solicitărilor operatorilor economici.
21 aprilie 2017 – Inspectoratele școlare întocmesc proiectul planului de școlarizare pentru învățământul dual, pe unități de învățământ, domenii de formare profesională și calificări profesionale, pe baza situației transmise de către CNDIPT și îl transmit tuturor operatorilor economici care au solicitat școlarizare, instituțiilor reprezentate în CLDPS, consiliilor locale și primăriilor pe a căror rază teritorială s-a solicitat școlarizarea de către operatorii economici precum și unităților de învățământ.
Președinte CLDPS Buzău,
Inspector Școlar General,
Prof. Florina STOIAN

Be the first to comment

Leave a Reply