Informare

”Luând act de solicitările de clarificări, formulate de unii candidați sau potențiali candidați, în procedura de organizare a concursurilor pentru funcțiile de manager la instituțiile de cultură, autoritatea publică județeană apreciază oportună reluarea procedurilor și actualizarea documentațiilor, astfel încât să se elimine posibilele neclarități și/sau omisiuni”, transmite Consiliul Județean Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply