Ședință extraordinară la Consiliul Județean Buzău, vineri, 8 ianuarie 2016

Prin Dispoziția nr. 3/06.01.2016 a PreședinteluiConsiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară

 

vineri 08 ianuarie 2016, ora 1000

Proiectele de hotărâri ce vor fi supuse aprobării plenului:


1. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 8.961.000 lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019

2. Repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 7.093.000 lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019

3. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019

4. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltarestabilit în anul 2015

Be the first to comment

Leave a Reply