Dezvoltare durabilă cu bani europeni (III)

 

Acest material încheie prezentarea programului de investiţii  „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”, implementat de Compania de Apă S.A. Buzău.

 

Aglomerarea Pătârlagele, situată în aval de Nehoiu, pe valea râului Buzău, cuprinde oraşul Pătârlagele şi localităţile Crâng, Fundăturile şi Muscel. La Pătârlagele, valoarea totală  investiţiilor se ridică la 47.652.624 lei, iar cel mai  important obiectiv este Staţia de Epurare a apelor uzate. 

 

Prin acest proiect, au fost realizate următoarele lucrări:

   – Construirea a 4 foraje noi;

   – Construirea unei staţii de tratare a apei potabile;

   – Reabilitare staţie pompare;

   – Construire aducţiune pe o distanţă de 4,5 km;

   – Construire rezervor de apă în localitatea Muscel;

   – Extinderea reţelei de apă cu 12,2 km şi construirea unei staţii noi de pompare apă potabilă;

   – Extinderea reţelei de canalizare cu 14,5 km şi construirea a 14 staţii pompare apă uzată;

   – Reabilitarea Staţiei de Epurare.

 

Lucrările au fost executate în cadrul a trei contracte, CL2, CL5 şi CL6.

 

În Aglomerarea Pogoanele, investiţia prin POS ”Mediu”, în valoare totală de 60.164.762 lei, rezolvă cea mai mare problemă a oraşului – alimentarea cu apă.

Obiective realizate :

– Extinderea reţelei de apă  cu 23 km şi reabilitarea a 4 km de reţea;

– Extinderea reţelei de  canalizare  cu 33 km şi reabilitarea unei porţiuni de 1 km;

– Construirea a 13 staţii de pompare apă uzată;

– Reabilitare aducţiune pe o distanţă de 2,2 km;

– Construirea  a 3 foraje noi şi reabilitarea altor 2 foraje;

– Construire staţie tratare nouă, reabilitare staţie pompare, reabilitare rezervor;

– Reabilitarea Staţiei de Epurare.

 

Lucrările au fost structurate pe trei contracte de lucrări: CL2, CL5 şi CL6.

 

Prin programul de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Buzău”, locuitorii din zona urbană a judeţului şi din împrejurimi vor beneficia de 3 staţii noi de tratare a apei potabile, 6 staţii de tratare a apei potabile modernizate, 14 foraje noi şi 2 reabilitate, aducţiuni de apă extinse cu 4,5 km şi reabilitate pe o lungime de 12,4 km, 2 rezervoare noi şi 3 reabilitate, 6 staţii noi de pompare a apei potabile şi 3 modernizate, reţele de distribuţie apă potabilă extinse cu 53,7 km şi reabilitate pe o lungime de 4 km, reţea de canalizare extinsă cu 108,7 km şi reabilitată pe o lungime de 15,5 km, 44 de staţii noi de pompare a apei uzate, o staţie nouă de epurare a apelor uzate şi alte 4 staţii de epurare a apelor uzate modernizate, un colector principal de canalizare reabilitat şi un tronson nou de colector de 3,8 km. La final, peste 40% din populaţia judeţului Buzău va beneficia de o infrastructură modernă  de apă şi apă uzată.

 

Proiect  POS Mediu din ECONOMII

 

În 2015, din economiile realizate în urma implementarii Proiectului iniţial, Compania de Apă implementează o altă etapă a programului de investiţii, denumită „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în judeţul Buzău”. Acest nou proiect se referă la investiţii cu privire la tratarea şi distribuirea apei potabile în municipiul Buzău şi alte 8 localităţi (Spătaru, Săpoca,Verneşti, Niscov, Mierea, Cârlomăneşti, Cândeşti şi Săsenii Vechi.

Valoarea totală a acestui proiect este de 99.481.678 lei, fără TVA, din care: finanţare nerambursabilă, din Fondul de Coeziune – 80.563.756 lei şi din bugetul de stat – 9.905.980. Diferenţa reprezintă contribuţie de la bugetul local – 913.834 lei şi contribuţia Operatorului Regional, din împrumut BERD – 8.098.108 lei. Proiectul cuprinde două contracte de lucrări, două contracte de servicii şi un contract de furnizare de echipamente.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. La final, aproximativ 145.000 de locuitori, din zona investiţiilor, vor beneficia de un sistem de alimentare cu apă performant şi sigur, iar rata de conectare în această zonă  va creşte la aproximativ 99%.

 

Compania va continua investiţiile în infrastructura de apă-canal în toată aria de delegare şi are deja pregătită documentaţia pentru următoarea etapă de investiţii, cu fonduri de coeziune, prin POS Mediu 2014-2020.

 

www.cabuzau.ro

 

Be the first to comment

Leave a Reply