Şedinţă extraordinară la Consiliul Judeţean Buzău

Joi, 11. 06.2015, ora 10, consilierii judeţeni sunt convocaţi în şedinţă extraordinară pentru a dezbate subiectele urgente aflate pe ordine de zi;

Aprobarea politicii tarifare 2015/2016 pe aria de operare a Companiei de apă Buzău. Stabilirea preţurilor medii la produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar de pajişte pentru anul fiscal 2015. Aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului “ Program de intervenţii integrate pentru şomeri-certitudinea unui viitor durabil”-promovat în cadrul POS- “ Dezvoltarea resurselor Umane” “ Axa prioritară 5  “ Promovarea măsurilor active de ocupare”- domeniul major de intervenţie 5.1.-” Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare “.

Aprobarea Parteneriatului Consiliului Judeţean Buzău cu Inspectoratul Şcolar Buzău şi Consiliul Judeţean al Elevilor Buzău pentru organizarea şi desfăşurarea  Adunării Generale a Consiliului Naţionale a elevilor Buzău 10-14 iulie 2015.

Be the first to comment

Leave a Reply