Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare

“Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare” este o campanie de conștientizare publică, organizată în perioada 9-10 mai 2015, de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – Convenția privind Conservarea Speciilor Migratoare de Animale Sălbatice (CMS) și Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), cu scopul conservării speciilor de păsări migratoare și a habitatelor în care trăiesc.

 

La nivel global, creșterea continuă a necesităților energetice, dezvoltarea tehnologiilor privind energia regenerabilă, sunt aspecte-cheie în lupta pentru trecerea la o economie ecologică, cu emisii scăzute de carbon. În ultimii ani, investițiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut semnificativ, iar până în anul 2020, peste 1 miliard de euro trebuie investit numai în sectorul energetic al UE. Interacțiunea dintre păsările migratoare și infrastructura energetică este o problemă la nivel mondial care necesită soluții internaționale, întrucât milioane de păsări migratoare sunt amenințate de extinderea mijloacelor variate de producere și distribuție a energiei. Păsările migratoare sunt atrase de stâlpii liniilor electrice aeriene, datorită înâlțimii acestora, ce le oferă punct de observație convenabil și siguranță pentru cuibărit. Caracteristicile constructive ale liniilor electrice aeriene de medie tensiune sunt elementele ce conferă riscuri de coliziuni și electrocutare, îndeosebi a speciilor de păsări de talie mare (berze, păsări răpitoare etc). “Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare” este o campanie de conștientizare publică, organizată în perioada 9-10 mai 2015, de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – Convenția privind Conservarea Speciilor Migratoare de Animale Sălbatice (CMS) și Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice (AEWA), cu scopul conservării speciilor de păsări migratoare și a habitatelor în care trăiesc. Pentru stoparea pierderii biodiversității, se impune înlăturarea cauzelor de mortalitate a speciilor de păsări migratoare, în Ariile de Protecție Specială Avifaunistică și pe căile lor de migrație, modernizarea infrastructurii energetice (LEA, parcuri eoliene) de către companiile de electricitate, prin adoptarea unor soluții prietenoase mediului. Având ca temă: „Energia să fie prietenoasă mediului”, celebrarea “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare” subliniază importanța implementării tehnologiilor energetice, astfel încât acestea să prevină, să minimizeze impactul asupra păsărilor migratoare și asupra habitatelor lor. Luând în considerare protecția biodiversității, la nivel național și internațional, dezvoltarea surselor de energie regenerabilă trebuie să fie compatibilă cu prevederile Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice și Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Cu prilejul “Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare”, agențiile pentru protecția mediului, administratorii și custozii ariilor naturale protejate vor organiza acțiuni de conștientizare publică pentru a sublinia importanța conservării speciilor de păsări migratoare, a habitatelor de hrănire și cuibărire și a căilor de migrație. De aceea, colaborarea cu companiile de electricitate este necesară prin implicarea în proiecte de largă anvergură, pentru găsirea unor soluții eficiente de producere și gestionare a resurselor, astfel încât să se asigure coexistența dintre păsările migratoare și infrastructura energetică.

Be the first to comment

Leave a Reply