Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Buzău şi Planul de acţiune 2014-2020 pe masa consilierilor judeţeni

Acest document prezintă o viziune asupra dezvoltării judeţului Buzău pe parcursul următoarei perioade  de programare (2014- 2020), pornind de la analiza principalelor „ Direcţii de Dezvoltare” identificate şi analizate de către Analiza S.W.O.T. Acestea sunt :  cadrul natural al judetului Buzău, populaţia şi resursa umană, educaţia şi cultura, sănatatea şi asistenţa socială, infrastructură şi utilitaţi, mediul şi protectia mediului înconjurător, mediul economic, turismul şi capacitatea administrativă.

 

Această strategie  va asigura premisele eficientizării activităţilor autorităţilor publice locale prin asumarea răspunderii implementării acesteia de către toţi actorii locali, prin prioritizarea activităţilor la nivel judeţean  şi prin estimarea corectă a resurselor necesare.

Strategia de dezvoltare durabilă a judetului Buzău a fost realizată respectandu-se principiile dezvoltării durabile şi în conformitate cu viziunile actuale a unei Europe ce trece printr- o perioadă de transformare. Criza economică a întârziat progresul  economic şi social şi a pus in evidentă deficienţele structurale ale economiei europene. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocarile pe termen lung ( globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, imbătrânirea) se intensifica, iar Romania şi, implicit, judeţul Buzău trebuie să se aproprie cât mai mult de standardele europene.

    De asemenea, viziunile  acestui document sunt parte integrată a Strategiei Romaniei 2014- 2020, precum şi a Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii 2 Sud- Est, din care face parte şi judeţul Buzău.

     Obiectivul general al prezentei  „Strategii”  este atingerea unei dezvoltări economice şi sociale durabile a judeţului Buzău care, pe termen mediu şi lung, să conducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei, la gestionarea mult mai raţională a resurselor şi , în primul rând, la creşterea calitaţii vieţii – obiectiv primordial al Uniunii Europene

Be the first to comment

Leave a Reply