Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău

Proiectul de hotărâre nr. 275/2023 a trecut de votul consilierilor județeni prin care s-a aprobat înființarea unui parc fotovoltaic ce va asigura trecerea la energia verde. A fost aprobată documentația tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean, Petre Emanoil Neagu, proiectul are toate şansele să fie aprobat, iar Buzăul să beneficieze astfel de o investiţie verde de aproape un million de euro, bani ce vor veni de la Comisia Europeană.

Parcul fotovoltaic va avea două centrale, cu o putere instalată însumată de 798,6kW.

„În acest sens au fost identificate două terenuri care aparţin UAT Judeţul Buzău necesare pentru amplasarea panourilor fotovoltaice aferente acestei investiţii, situate în comuna Beceni şi municipiul Buzău, aflate în proprietatea judeţului, urmând ca prin Studiul de fezabilitate să se determine amplasamentul investiţiei prin proiect. (…) Se propune instalarea a două centrale fotovoltaice CEF Buzău-399,3kW şi CEF Beceni 399,3kW”, se arată în proiectul aprobat joi de consilierii judeţeni.

„Se doreşte producerea energiei electrice din energie solară pentru furnizarea energiei necesare clădirilor publice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi utilizarea unor surse energetice regenerabile disponibile local pentru autoconsum”, se arată în proiectul votat de consilierii județeni.

Durata de implementare a aproiectului este de 12 luni.