Dezbatere publică privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Dezbatere publică privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Consiliul Județean Buzău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

  • Referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul Direcției juridice și administrație publică locală;
  • Textul complet al proiectului de hotărâre;

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliului Județean Buzău www.cjbuzau.ro, precum și la sediul autorității publice județene, municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Buzău – Serviciul managementul documentelor și relații publice.

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean Buzău.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot depune până la data de 14 noiembrie 2023:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail a autorității publice județene cjbuzau@cjbuzau.ro ;
  • prin poștă pe adresa: Consiliul Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, municipiul Buzău, județul Buzău;
  • la sediul autorității publice, între orele 800 – 1630– de luni până joi și 800 – 1400– vineri.

Propunerile trimise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea publică a proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău”.