Romsilva oferă gratuit 600 de mii de puieți forestieri voluntarilor implicați în acțiuni de împăduriri

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin direcțiile silvice din subordine, acordă, sub formă de sponsorizare, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implică, în campania de împăduriri din această toamnă, în acțiuni de împăduriri în afara fondului forestier național. Pot beneficia de sponsorizare cu puieți forestieri persoanele fizice sau juridice care nu au scop lucrativ, care dețin un teren sau au acordul proprietarului unui teren care urmează a fi împădurit, în baza unei solicitări adresate direcțiilor silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Menționăm că, între 2017 și 2022, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a oferit, sub forma sponsorizării, 2.260.100 de puieți forestieri voluntarilor care s-au implicat în acțiuni de împădurire a terenurilor aflate în afara fondului forestier, cu o valoare cumulată de peste 2 milioane de lei. Personalul silvic din cadrul Romsilva a asigurat voluntarilor, la cerere, și asistența tehnică necesară la aceste acțiuni de împăduriri efectuate în afara fondului forestier. Cu acești puieți forestieri s-au putut împăduri circa 560 de hectare terenuri aflate în afara fondului forestier național.

De asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a valorificat, în același interval de timp, către persoane fizice sau juridice, 16,4 milioane de puieți forestieri produși în pepinierele proprii, obținând venituri de 21,9 milioane de lei.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva produce anual în pepinierele silvice peste 30 de milioane de puieți forestieri, din 60 de specii, precum și peste 1 milion de puieți ornamentali.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naționale, precum și 12 herghelii de stat. Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.

Pepiniera silvică Simileasca este pepinieră silvică autorizată cu codul semințe, puieți forestieri și butași pentru producția de semințe, puieți forestieri și butași în Strada Islazului nr. 88, Buzău 120019 ca O.S. in structura R.N.P..

Pepiniera Silvică Simileasca de la Buzău, un exemplu de urmat

Directia Silvica Buzau are pe teritoriul sau un numar de 9 pepiniere silvice, in suprafata de 56,8 ha, destinata producerii de puieti forestieri, dar si pentru producerea de puieti ornamentali. Anual se produc in pepinierele proprii circa 2,5 milioane puieti forestieri, din care 200 mii puieti de rasinoase si 2,3 mil puieti de foioase, din care cca.300 mii buc sunt folositi la lucrarile de impaduriri in fond forestier si terenuri degradate, iar 2,2 mil.puieti sunt oferiti la vanzare celor interesati. Cea mai importanta pepiniera silvica o reprezinta Pepiniera Silvica Simileasca din cadrul Ocolului Silvic Buzau, avand o suprafata totala destinata producerii puietilor de 4960 ari, suprafata pe care se produc anual cca.1,3 mil.puieti forestieri si cca.34 mii puieti ornamentali.