Primăria Buzău: Hotărâri cu caracter normativ

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art.198, alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoștință public faptul că în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 29 NOIEMBRIE2022  au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menționate mai sus pe site-ulwww.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma