Taxa de salubrizare, în dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 06.12.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 295/06.12.2022 privind modificarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.323/CLM/06.12.2022.

-raportul de specialitate nr. 220.877/06.12.2022 al Direcției Tehnice.

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depunepână la data de 20.12.2022, ora 10:00:  

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
  Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: JipaPetronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma