Primăria Municipiului Buzău: ANUNȚ PUBLIC!

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 24.10.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236/24.10.2022privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr.122610/2020, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

-referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.259/CLM/24.10.2022.

– raportul de specialitate al Direcției Tehnice înregistrat sub nr.194.780/24.10.2022.

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 27.10.2022, ora 12:00:  

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
  Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: JipaPetronela.

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Ionuț-Sorin Apostu