Primăria Buzău: ANUNȚ PUBLIC !

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 11.10.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DEHOTĂRÂRE NR. 219/11.10.2022privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.242/CLM/11.10.2022.

– raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr.186.460/11.10.2022.

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentațiapoate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivindproiectul de act normativsupusprocedurii de transparenţădecizională se pot depunepână la data de 19.10.2022, ora 12:00:  

Nepreluarearecomandărilor formulate şiînaintateînscrisva fi justificatăînscris.
  Pentruinformaţiisuplimentare, văstăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma