Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, în dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 06.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilors imilare din Municipiul Buzău.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.197/CLM/06.09.2022.

–   raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 163.052/06.09.2022

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 18.10.2022, ora 12:00:  

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată înscris.
  Pentru informaţii suplimentare, văstăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: JipaPetronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma