Primăria Buzău: ANUNȚ PUBLIC!

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 05.09.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 180 din data de 05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.196/CLM/05.09.2022.

–   raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. 162.704/05.09.2022

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexa.

Documentațiapoate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivindproiectul de act normativsupusprocedurii de transparenţădecizională se pot depunepână la data de 18.10.2022, ora 12:00:  

Nepreluarearecomandărilor formulate şiînaintateînscrisva fi justificatăînscris.
  Pentruinformaţiisuplimentare, văstăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: JipaPetronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma