Târgul „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”-în dezbatere publică

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 10.08.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 165/10.08.2022 privind organizarea şi funcţionareaTârgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 179/CLM/10.08.2022.

– raportul de specialitate al Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi Licitaţii înregistrat sub nr. 149.284/10.08.2022.

-proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

 Documentația poate fi consultată:

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 05.09.2022:  

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
  Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma