Garda de Mediu Buzău: Munți de gunoaie la Ziduri

”Au fost continuate acțiunile de verificare a stării de salubrizare a localităților, precum și implementarea art. 17 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor și în comuna Ziduri. În urma verificărilor, pentru neconformitatile constatate, au fost aplicate doua sancțiuni contravenționale ,amenda în valoare de 50.000 lei, pentru incalcarea dispozitiilor art.70 lit .h din Oug 195/ 2005 privind protecția mediului, impunându-se măsuri de salubrizare a zonelor unde au fost identificate depozite amestecate de deșeuri și transportarea acestora in vederea valorificarii la unități autorizate”.

„UN MEDIU CURAT ESTE ESENȚIAL PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI PENTRU BUNĂSTARE!”

COMISAR ȘEF,

Carmen Adriana ICHIM