Primăria Buzău: Anunț Public!

       UAT Municipiul Buzau dorește să încheie un contract, în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru prestarea serviciilor specializate de asistență medicală veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară, precum și identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medici veterinari de liberă practică.

    Valoarea contractului va fi de aproximativ 64.800 de lei/an, fara TVA.

     Perioada de desfasurare a contractului este de 12 luni de la data semnării.

     Anexăm caietul de sarcini cu specificatiile tehnice si indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile Autoritatii Contractante.Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt considerate minimale si obligatorii.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

     Potentialii beneficiari pot depune oferta la Registratura Primariei, cu sediul in Piata Daciei nr.1, Buzau, pana la data de 29.06.2022  ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul  Investitii,Achizitii Publice , str.Unirii nr.163 , camera 1, telefon /fax 0238/726.092, email:investitii@primariabuzau.ro.

SEF SERVICIU INVESTITII,

ACHIZITII PUBLICE,

Aurelia Turcoman