Dezbatere publică privind înființarea Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, precizez faptul că prin anunțul public nr. 103/CLM/06.05.2022 a fost adus la cunoștința publicului că a fost iniţiat proiectul de hotărâre nr. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău, proiect care a suferit completări.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre, cu completările ulterioare,pe site-ul autorităţii publice locale, la adresawww.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii,opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre, completat, pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 17mai 2022.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sa ucompletări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma