Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Târgului de vară “Drăgaica – 2022”.

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre nr. 92/05.05.2022 privind organizarea și funcționarea Târgului de vară “Drăgaica – 2022”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii,opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 16mai 2022.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

Exemplar unic

05.05.2022