Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 12 aprilie 2022, ora 10:00

Prin Dispoziția nr.99 din 07.04.2022 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, în data de 12 aprilie 2022, ora 10:00.

Ordinea de zi:

Proiect de hotărâre nr.84/07.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”