Proiect de hotărâre NR. 77/04.04.2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “AUTORIZARE CONSTRUIRE CENTRU DE SERVICII RECREATIVE”.

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, încalitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fos tiniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre NR. 77/04.04.2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “AUTORIZARE CONSTRUIRE CENTRU DE SERVICII RECREATIVE”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresawww.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii,opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 19aprilie 2022.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma