Primăria Buzău: ANUNȚ PUBLIC !

ANUNȚ PUBLIC

          În conformitate cu dispoziţiileLegii nr. 52/2003 privindt ransparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre NR. 76/01.04.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL“CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresawww.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 19 aprilie 2022.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma