Proiect de hotărâre privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

ANUNȚ PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

  • proiect de hotărâre nr.50/16.03.2022privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro 

Propuneri, sugestii,opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 21martie 2022, ora 14:00.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

          Menționăm că proiectul de hotărâre cu același titlu, pus în dezbatere publică prin anunțul public numărul 51/CLM/2022 nu mai este valabil.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma