Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 22 decembrie 2021, ora 11:00

Prin Dispoziția Președintelui nr. 333/20.12.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată, în data de 22 decembrie 2021ora 11:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 260/20.12.2021 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre nr. 261/20.12.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Buzău pe anul 2021 din credit intern

3. Proiect de hotărâre nr. 262/20.12.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 263/20.12.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

SUPLIMENTAR:

5. Proiect de hotărâre nr. 264/21.12.2021 privind repartizarea  unor sume din  bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România