Prin Dispoziția nr.330/09.12.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 16.12.2021, ora  10:00

Prin Dispoziția nr.330/09.12.2021 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 16.12.2021, ora  10:00.

 Ordinea de zi a ședinței:

 PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr.231/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 208/2021 privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al județului Buzău aferentă desfășurării unor activități dedicate Zilei Naționale a României și Sărbătorilor de iarnă

2. Proiect de hotărâre nr.232/2021 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2021 pe cele două secțiuni

3. Proiect de hotărâre nr.233/2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 1.747 mii lei pe anul 2021 din impozitul pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția consiliului județean

4. Proiect de hotărâre nr.234/2021 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

5. Proiect de hotărâre nr.235/2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului de Educație Incluzivă Rm. Sărat

6. Proiect de hotărâre nr.236/2021 pentru rectificarea a IV- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului județean de Urgență Buzău

7. Proiect de hotărâre nr.237/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

8. Proiect de hotărâre nr.238/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Muzeului Județean Buzău

9. Proiect de hotărâre nr.239/2021 pentru rectificarea a III- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

10. Proiect de hotărâre nr.240/2021 pentru rectificarea a VI- a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr.229/2021 privind stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel județean pentru anul 2022

12. Proiect de hotărâre nr.241/2021 privind aprobarea formei actualizate a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2021

13. Proiect de hotărâre nr.242/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

14. Proiect de hotărâre nr.243/2021 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2022

15. Proiect de hotărâre nr.244/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele, unitate de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr.245/2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare pentru persoanele adulte asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități, unități de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

17. Proiect de hotărâre nr.246/2021 pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” – formă actualizată

18. Proiect de hotărâre nr.247/2021 privind aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”

19. Proiect de hotărâre nr.248/2021 privind aprobarea premierii sportivilor și antrenorilor, componenți ai Secției de oină a CSM Rm.Sărat pentru performanțe sportiv deosebite

20. Proiect de hotărâre nr.249/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău până la expirarea mandatului în curs

21. Proiect de hotărâre nr.250/2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în proiectul „Viituri curate/Nu viituri murdare” în parteneriat cu Asociația „Centrul de Artă Aluniș” Comuna Colți

22. Proiect de hotărâre nr.251/2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea privată a comunei Poșta Câlnău în proprietatea privată a Județului Buzău a unor terenuri situate în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău

23. Proiect de hotărâre nr.252/2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituției Prefectului – Județul Buzău și, respectiv, Inspectoratului județean de poliție Buzău

24. Proiect de hotărâre nr.253/2021 privind constituirea unui drept uz și a unui drept de servitute în favoarea SC Distribuția Electrica România SA pentru teren din zona drumului județean 203K pentru amplasare de stâlpi de linie electrică

25. Proiect de hotărâre nr.254/2021 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

26. Proiect de hotărâre nr.255/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul judeţean Buzău – formă actualizată

27. Proiect de hotărâre nr.256/2021 privind aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Teatrul „George Ciprian” Buzău – formă actualizată

28. Proiect de hotărâre nr.257/2021 privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată

29. Proiect de hotărâre nr.228/2021 privind aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău 2022 – 2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău

30. Proiect de hotărâre nr.258/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 Buzău – Autogara XXL – Bălăceanu, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Oana SRL

31. Proiect de hotărâre nr.259/2021 pentru stabilirea votului și a modalității de votare a județului Buzău în Adunarea Generală a acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 20 decembrie 2021