,,Orașe curate – Buzău”, o campanie ecologică de succes

C O M U N I C A T

                 Primăria municipiului Buzău informează  că în perioada 23.10.2021 – 20.11.2021 s-a desfășurat în Municipiul Buzău  – Campania de informare / conștientizare și colectare a DEEE- urilor (deșeuri de echipamente electrice și electronice) și a deșeurilor voluminoase.

                Campania cu denumirea ,,Orașe curate – Buzău”,  s-a desfașurat în colaborare cu asociația Ecotic si SC. Rer Sud SA în vederea colectarii selective a DEEE – urilor și deșeurilor voluminoase în mediul urban a Municipiului Buzâu. 

          Vă informăm că în perioada campaniei s-au colectat, 28060 kg – deșeuri voluminoase și 7160 kg – DEEE- uri.  

           Impactul acestei campanii constă în devierea de la depozitarea în groapa de gunoi a acestor deșeuri, fiind o masură directă de protecție a mediului în care traim.

           Felicităm pe acestă cale cetațenii și instituțiile publice care s-au implicat activ în predarea acestor deșeuri.

Vă mulțumim pentru sprijinul și ajutorul acordat!

PRIMAR,

Constantin Toma