Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 11 noiembrie 2021, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 278/29.10.2021, Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 11 noiembrie 2021, ora 10:00.

Ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 203/2021 privind execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 204/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 6

Proiect de hotărâre nr. 205/2021 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 206/2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 207/2021 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 208/2021 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2021 și Sărbătorilor de iarnă

Proiect de hotărâre nr.202/2021 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2022 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 209/2021 pentru stabilirea și aprobarea plății unei recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești de o persoană fizică

Proiect de hotărâre nr. 210/2021 privind darea în administrarea Consiliului Local al comunei Beceni a unui teren din zona de siguranță a drumului județean DJ 203K, situat în intravilanul comunei Beceni

Proiect de hotărâre nr. 211/2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203K la km. 77+910, km. 80+205, km. 82+349, km. 86+249, km. 89+175, km. 90+850, km. 91+750, km. 93+750, km. 97+300, km. 97+675, pentru realizarea obiectivului de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 212/2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 203L între km. 23+300-23+375

Proiect de hotărâre nr. 213/2021 pentru stabilirea destinației imobilului proprietate publică a județului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19

Proiect de hotărâre nr. 214/2021 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 215/2021 pentru aprobarea unei modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 216/2021 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 217/2021 pentru aprobarea modificării unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 218/2021 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 181/2021 privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 219/2021 privind aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a procedurii de închidere a Centrului rezidențial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău

Proiect de hotărâre nr. 220/2021 privind reorganizarea Centrelor de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din municipiul Rm. Sărat și respectiv comuna Stîlpu în centre de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități

Proiect de hotărâre nr. 221/2021 privind modificarea art. 1, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 122/2018 pentru acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 222/2021 privind aprobarea majorării alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din Spitalul Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 223/2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență, la care Județul Buzău este membru asociat

Proiect de hotărâre nr. 224/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 064 Buzău – Autogara XXL – Vernești – Berca, pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC DUBLU G SRL

Proiect de hotărâre nr. 225/2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe traseele: cod 010 Buzău – Autogara Sud – Mărgineanu, cod 014 Buzău – Autogara Sud – Gherăseni, cod 016 Buzău – Autogara Sud – Bălaia, cod 026 Buzău – Autogara Sud – Pogoanele – Rușețu, cod 028 Buzău – Autogara Sud – Padina, cod 080 Buzău – Autogara Sud – Vintileanca pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC Trans Expres SRL

Proiect de hotărâre nr. 226/2021 privind aprobarea deplasării unei delegații județene în Spania – Madrid în scopul prezentării și promovării unei expoziții arheologice a Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 227/2021  privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Societății ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău