Primăria Buzău: Anunț Public!

ANUNȚ  PUBLIC

În conformitate cu dispoziţiile art. 198, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de primar al municipiului Buzău, aduc la cunoştinţă publică faptul că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 27 octombrie 2021 au fost adoptate următoarele hotărâri cu caracter normativ:

  • Hotărârea   nr.168/27.10.2021 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021.
  • Hotărârea nr.174/27.10.2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr.49/06.03.2019.
  • Hotărârea nr.182/27.10.2021 privind aprobarea de modificarea a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practricate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău.

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta hotărârile menţionate mai sus pe site-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma