Primăria Buzău: Anunț Public!

          În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, în calitate de de primar, aduc la cunoștință public faptul că a fost inițiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ :

  • privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de  RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

          Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorității publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro

          Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre menționat mai sus pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghișeul Unic, până cel târziu 20 octombrie 2021, ora 14.00.

          Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau completări.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma