Peste 4 milioane de euro pentru proiectul:“Sistem Inteligent de Management al Traficului bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” 

Marți, 14.09.2021, la ora 12,30 are loc semnarea contractului de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii “SISTEM INTELIGENT DE TRAFIC MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUȚII INOVATIVE DE EFICIENTIZARE ȘI REDUCERE A POLUĂRII ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

Proiect finantat prin Axa prioritara 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Prin implementarea proiectului “Sistem Inteligent de Management al Traficului bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluării în Municipiul Buzău” se urmărește, în primul rând, creșterea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, a accesibilităţii, a utilizării acestuia în detrimentul transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate, alternative de transport. De asemenea, se dorește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor în trafic şi reducerea emisiilor de echivalent CO2.

VALOREA CONTRACTULUI 4.371.200 EURO

Perioada de implementare : 4 luni Proiectare, 12 luni implementare