Consiliul Județean Buzău anunță publicul interesat asupra definitivării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor

Anunț public

Consiliul Județean Buzău anunță publicul interesat asupra definitivării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor ( ANEXE)

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor- Revizia 5 Iunie 2021 + ANEXE

Raport de mediu Revizia 3/ iunie 2021