Consiliul Județean Buzău, inclus în categoria International Stakeholder Board în cadrul proiectului internațional de cercetare ”PLATFORMA SOCIALĂ ȘI DE INOVARE PRIVIND TURISMUL CULTURAL ȘI POTENȚIALUL ACESTUIA DE APROFUNDARE A EUROPENIZĂRII

”Astăzi, la inițiativa Institutului de Geografie al Academiei Române, la Consiliul Județean Buzău a avut loc o dezbatere constructivă și foarte interesantă despre dezvoltarea unei noi abordări privind sectorul turismului cultural și identificarea problemelor cu care se confruntă acesta, precum și identificarea, promovarea și dezvoltarea zonelor defavorizate. Consiliul Județean Buzău este inclus în categoria International Stakeholder Board în cadrul proiectului internațional de cercetare ”PLATFORMA SOCIALĂ ȘI DE INOVARE PRIVIND TURISMUL CULTURAL ȘI POTENȚIALUL ACESTUIA DE APROFUNDARE A EUROPENIZĂRII”În martie 2019 Consiliul Județean Buzău transmitea Academiei Române – Institutul de Geografie al Academiei Române scrisoarea de susținere pentru promovarea proiectului SPOT. Acest proiect a fost acceptat spre finanțare nerambursabilă de către Comisia Europeană în cadrul Programului Horizon 2020 – Program-cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene.Consorțiul partenerial care gestionează acest proiect este format din 15 parteneri din mediul academic din țări precum: Cehia, Israel, Ungaria, Slovacia, Estonia, Marea Britanie, Spania, Austria, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Slovenia, Olanda și România” a declarat președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu.