Garda de Mediu Buzău: Stația de Epurare de la Berca nu este conformă

”În această săptămână s-au continuat acțiunile pentru verificarea stadiului de conformare al stațiilor de epurare la cerințele legislației de mediu în vigoare. Pentru apele uzate menajere si tehnologice, colectate de pe raza UAT Berca, s-a constatat că stația de epurare existentă, nu este conformă cu prevederile legislației de mediu in vigoare si nici cu condițiile de funcționare stabilite prin autorizația de mediu și autorizația de gospodărire a apelor. Pentru neconformitățile constatare, Garda Națională de Mediu – CJ Buzău a aplicat sancțiune contravențională în valoare de 30.000 lei si a impus măsuri corective cu termene realiste”, ne anunță Garda de Mediu Buzău.