„Împreună – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități”

„Împreună – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” este încă un proiect cu finanțat prin granturi norvegiene, destinat îmbunătățirii serviciilor oferite persoanelor cu dizabilități.D.G.A.S.P.C Buzău, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă vor implementa acest proiect, ce va avea ca rezultate:- două servicii sociale înființate (o locuință protejată și un centru de zi)- 40 de specialiști ce vor beneficia de cursuri de perfecționare – 120 de membri ai famiilor persoanelor cu dizabilități ce vor participa la sesiuni de instruire.

Petre Emanoil Neagu-președintele Consiliului Județean Buzău