Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată în data de 23 decembrie 2020, ora 09:30

Ordinea de zi a ședinței:

Proiect de hotărâre nr. 227/21.12.2020 pentru rectificarea a XI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 228/21.12.2020 pentru rectificarea a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 229/21.12.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 230/21.12.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021