Prin Dispoziția Președintelui nr.321/19.11.2020 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2020, ora 10:00

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse spre aprobare:

1. Proiect de hotărâre nr. 190/11.11.2020 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului doamnei Ichim Carmen Adriana, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean

2. Proiect de hotărâre nr. 191/11.11.2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 192/11.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Județean Buzău

Navigare în articole

 Anunț public